Pakalpojumi

EL CAMINO piedāvātie pakalpojumi

CEĻA ZĪMJU UN HORIZONTĀLĀ APZĪMĒJUMA PROJEKTA IZSTRĀDE, SASKAŅOŠANA UN CITI JURIDISKIE PAKALPOJUMI

Shēmas

Ievērojot LR likumdošanu, pirms ceļa zīmju uzstādīšanas, ir nepieciešams izstrādāt satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas projektu un saskaņot to attiecīgajās institūcijās. Lai taupītu Jūsu dārgo laiku, EL CAMINO piedāvā ātri un kvalitatīvi to izdarīt Jūsu vietā.

Lai izstrādātu un saskaņotu projektu, ir nepieciešami šādi dokumenti:

  • Brīvas formas iesniegums, kas adresēts VAS “Latvijas Valsts ceļi”, par ceļa zīmju uzstādīšanu nepieciešamajā zemes gabalā. Iesnieguma paraugu VAS “Latvijas Valsts ceļi” ir iespējams atrast ŠEIT, savukārt veidlapas sagatavi ŠEIT;
  • Zemesgrāmatas kopija;
  • Nekustamā īpašuma īpašnieku rakstiska piekrišana atbilstoši zemāk minētajiem īpašuma statusa veidiem:

– Īpašniekiem pieder gan zemesgabals, gan ēka, kas ir sadalīta dzīvokļu īpašumos (katram dzīvoklim ir savs kadastra numurs) – nepieciešama 75% dzīvokļu īpašnieku piekrišana;

– Dzīvojamā ēka atrodas uz citai personai piederoša zemesgabala – nepieciešama 100% zemesgabala īpašnieka piekrišana un 51% dzīvojamās ēkas īpašnieku piekrišana;

– Īpašniekiem pieder gan zemesgabals, gan ēka, bet tā nav sadalīta dzīvokļu īpašumos (dzīvokļu īpašniekiem pieder tikai domājamā daļa no zemesgabala un ēkas) – nepieciešama 100% īpašnieku piekrišana.

INFOGRAMMA CEĻA ZĪMJU UZSTĀDĪŠANAI

Pieteikt pasūtījumu Jūs varat ŠEIT!

Papildus piedāvājam juridiskos pakalpojumus par Latvijas Valsts standartu prasību un citu normatīvu izpildi attiecībā uz:

  • ceļa zīmju uzstādīšanu un horizontālā apzīmējuma ieklāšanu,
  • projekta izstrādi un tā saskaņošanu nepieciešamajās institūcijās,
  • reklāmas izvietošanas tehniskajām prasībām,
  • būvdarbu zonas aprīkošanu atbilstoši MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Pieteikties juridiskajām konsultācijām ir iespējams ŠEIT!

CEĻA ZĪMJU PASŪTĪŠANA UN UZSTĀDĪŠANA

Lai ceļa zīmes tiktu uzstādītas kvalitatīvi, ar garantiju un atbilstoši Latvijas Valsts standartu un specifikāciju prasībām, iesakām to uzticēt pieredzējušajiem EL CAMINO speciālistiem. Ceļa zīmes ir izgatavotas atbilstoši Latvijas Valsts standartu prasībām. Ir iespēja veikt atsevišķu ceļa zīmju pasūtīšanu bez to uzstādīšanas.

No pasūtījuma veikšanas brīža līdz ceļa zīmju uzstādīšanai aptuvenais laiks ir no 10 līdz 20 dienām. Ceļa zīmes var tikt uzstādītas asfaltbetonā, bruģakmenī, šķembās, zemē, kā arī tās var pieskrūvēt pie ēku fasādēm vai apgaismojuma stabiem. Katram objektam piedāvājam izstrādāt individuālu tehnisko risinājumu.

Pieteikt ceļa zīmju pasūtījumu ir iespējams ŠEIT!

CEĻU HORIZONTĀLĀ APZĪMĒJUMA UZKLĀŠANA

Marķēšana

Bieži transportlīdzekļi stāvēšanai tiek novietoti neatbilstoši Ceļu satiksmes noteikumiem, kā rezultātā tiek nelietderīgi aizņemtas esošās stāvvietas un var tikt piemēroti administratīvie sodi. Tādēļ, lai izvairītos no iepriekš minētajiem gadījumiem, kā arī, lai optimāli tiktu izmantotas stāvvietas, EL CAMINO piedāvā ceļa horizontālā apzīmējuma uzklāšanu Jūsu mājas pagalmā, uz ielām, stāvlaukumos un citās vietās.

Papildus tam piedāvājam arī jebkāda cita veida risinājumus horizontālā apzīmējuma uzklāšanai atbilstoši Latvijas Valsts standartu prasībām.

Pieteikties horizontālā apzīmējuma uzklāšanai ir iespējams ŠEIT!

SATIKSMES ORGANIZĀCIJAS SHĒMAS IZSTRĀDE BŪVDARBU ZONĀS

Pirms būvdarbu veikšanas ir nepieciešams izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā, ievērojot Latvijas Valsts noteiktos likumus, Ministru kabineta izstrādātos noteikumus un citas prasības. Ir jāpievērš īpaša uzmanība shēmas izstrādei, lai satiksmes organizācijas izmaiņas būtu uzreiz uztveramas, jo atbilstoši prasībām izstrādātā satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikā ievērojami samazina ceļa satiksmes negadījumu risku, kā arī var samazināt būvniecības laiku un izmaksas. EL CAMINO piedāvā izstrādāt satiksmes organizācijas shēmu būvdarbu laikā un saskaņot to Jūsu vietā.

Pieteikties satiksmes organizācijas būvdarbu laikā shēmas izstrādei ir iespējams ŠEIT!

BŪVDARBU ZONAS APRĪKOŠANA AR TEHNISKAJIEM LĪDZEKĻIEM

Zonu apzīmēšana

Piedāvājam veikt būvdarbu zonas aprīkošanu ar tehniskajiem līdzekļiem (pagaidu ceļa zīmes, vadstatņi, barjeras, vadkonusi, signāllentas utt.) atbilstoši saskaņotajai satiksmes organizācijas shēmai.

Pieteikties būvdarbu zonas aprīkošanai ar tehniskajiem līdzekļiem ir iespējams ŠEIT!

REKLĀMU IZVIETOŠANA UN SASKAŅOŠANA

Reklāma

Mūsdienās mārketingam publiskajā telpā ir ļoti liela nozīme. Ļoti svarīgi ir būt sabiedrībā atpazīstamam, lai sekmīgi attīstītu savu uzņēmumu. Reklāmas izvietošanai vienmēr būs liela nozīme, lai veicinātu sekmīgu uzņēmējdarbību. EL CAMINO piedāvā dažāda veida reklāmas izvietošanas iespējas ar individuālu pieeju katram Klientam. Papildus tam arī veicam reklāmas shēmas saskaņošanu nepieciešamajās institūcijās.

Pieteikties reklāmas izvietošanai un saskaņošanai ir iespējams ŠEIT!

BRUĢĒŠANAS DARBI

Bruģēšana

Piedāvājam veikt bruģēšanas darbus pēc katra klienta iecerētajām vēlmēm dažādās vietās, kā piemēram laukumos, ielās, stāvvietās, iekšpagalmos, uz gājēju ietvēm un citās vietās, izpildot pasūtījumu īsā laika posmā. Bruģis ir pieejams dažādās krāsās un formās. Izvēloties bruģa segumu, Jūs teritoriju padarīsiet vizuāli pievilcīgāku, ērtāk kopjamu un ilgmūžīgāku.

Pieteikties bruģēšanas darbiem ir iespējams ŠEIT!